מיסוי מתנות בחוק מס שבח

מיסוי בינלאומי

לפי חוק מס שבח ניתן לתת מקרקעין במתנה שתהיה פטורה ממס. הפטור יחול רק אם המתנה ניתנת לקרוב כפי שהוא מוגדר בחוק. המאמר סוקר את המקרים בהם יחול פטור על מתנה ובין ההיתר בוחן את האפשרות לתת במתנה דירת מגורים לפי סעיף 62 או לפי סעיף 49ב.

קרא עוד

מיסוי מתנות

מיסוי בינלאומי

לפי פקודת מס הכנסה מתן מתנה נחשב כאירוע של מכירה החייב ברווח הון. המאמר סוקר אימתי יינתן פטור למתן מתנה ומתי יהיה חייב במס רווחי הון.

קרא עוד