משרדנו מתמחה במתן יעוץ ואדמיניסטרציה לנאמנים יוצרים ונהנים בנאמנות, משלב הקמת הנאמנות ולאורך חייה, תוך מתן דגש על השלכות המס בארץ ובחו"ל.

יעוץ טרום הקמת הנאמנות לרבות אפשרויות שונות להקמת נאמנות והשלכות המס.
הקמת נאמנות ורישומה ברשות המיסים ("פתיחת תיק").
תפעול הנאמנות, מעקב אחר שינויים בנכסים, רווחים, חלוקות שבוצעו ומצבת הנכסים הנוכחית.
מעקב שוטף וייצוג מול הרשויות, דיווחים לרשויות והכנת דוחות שנתיים.
סגירת נאמנות.