מי כפוף לפטקה?

בנקאות

המאמר מפרט מיהם הגופים הפיננסים הכפופים לפטקה ולפיכך חייבים בבדיקות זהותם של בעלי הכספים ובדיווח על כספים של ישויות אמריקאיות המוחזקים אצלם.

קרא עוד

בין ייעוץ מס מקומי לבינלאומי

מיסוי בינלאומי

יעוץ מס המוענק לתושב מדינה אחרת הפועל בישראל, או לתושב ישראל הפועל במדינה אחרת, חייב לקחת בחשבון את השלכות המס בשתי המדינות. לעיתים התכנון האופטימלי במדינה אחת הוא הגרוע ביותר בשקלול שתי המדינות. במאמר זה נסקור כמה טעויות בהן נתקלתי ונראה איך תכנון מס לקוי במישור הבינלאומי מותיר בידי הנישום שליש מהסכום אותו יכול היה לקבל בתכנון נכון.

קרא עוד

נכס לא מוחשי ותמלוגים – סקירת מיסוי

מיסוי בינלאומי

בשנים האחרונות קבוצות קטנות של יזמים מפתחים נכסים לא מוחשיים בעלי שווי רב. מיסוי התמלוגים מהנכסים הלא מוחשיים ומכירת הנכסים יכולים לגרור מס בשיעור של עד 47%. המאמר סוקר את המיסוי בישראל ואת האפשרויות להקטנת שיעור המס.

קרא עוד

מדוע להקים נאמנות

נאמנויות

מאמר זה סוקר את האפשרויות הגלומות בנאמנות לשמש ככלי לניהול ההון המשפחתי לטובת הילדים. המאמר מציג את היתרונות הגלומות בנאמנות בניהול הכספים לטובת ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ילדים כשירים וילדים בעלי בעיות אישיות.

קרא עוד

הורשה בחוק מיסוי מקרקעין

מיסוי בינלאומי

מקרקעין בישראל מהווה נכס רב ערך ואם הוא חלק מירושה הוא מהווה לרוב חלק עיקרי משוויה. בשל ערכו רבות המחלוקות בעינינו בין היורשים ולעיתים הם נאלצים להגיע להסכמות בנוגע לחלוקתו או למכירתו. להסכמות אלו עלולות להיות השלכות מס כבדות. גישה רווחת, אך מוטעית מן היסוד, היא כי מכיוון שהורשה בישראל פטורה אזי אין השלכות המס צריכות להוות שיקול בהחלטות המוריש והיורשים.

קרא עוד