נכס לא מוחשי ותמלוגים – סקירת מיסוי

מיסוי בינלאומי

בשנים האחרונות קבוצות קטנות של יזמים מפתחים נכסים לא מוחשיים בעלי שווי רב. מיסוי התמלוגים מהנכסים הלא מוחשיים ומכירת הנכסים יכולים לגרור מס בשיעור של עד 47%. המאמר סוקר את המיסוי בישראל ואת האפשרויות להקטנת שיעור המס.

קרא עוד

מדוע להקים נאמנות

נאמנויות

מאמר זה סוקר את האפשרויות הגלומות בנאמנות לשמש ככלי לניהול ההון המשפחתי לטובת הילדים. המאמר מציג את היתרונות הגלומות בנאמנות בניהול הכספים לטובת ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ילדים כשירים וילדים בעלי בעיות אישיות.

קרא עוד

הורשה בחוק מיסוי מקרקעין

מיסוי בינלאומי

מקרקעין בישראל מהווה נכס רב ערך ואם הוא חלק מירושה הוא מהווה לרוב חלק עיקרי משוויה. בשל ערכו רבות המחלוקות בעינינו בין היורשים ולעיתים הם נאלצים להגיע להסכמות בנוגע לחלוקתו או למכירתו. להסכמות אלו עלולות להיות השלכות מס כבדות. גישה רווחת, אך מוטעית מן היסוד, היא כי מכיוון שהורשה בישראל פטורה אזי אין השלכות המס צריכות להוות שיקול בהחלטות המוריש והיורשים.

קרא עוד

מיסוי ירושות כאשר המוריש או היורש תושב חוץ

מיסוי בינלאומי

ירושה מתושב חוץ לתושב ישראל ולהפך הינם תופעה שכיחה במציאות הישראלית. המאמר סוקר את כללי המיסוי בארבעה מצבים, מוריש תושב חוץ לטובת יורש תושב ישראל ומוריש תושב ישראל לטובת יורש תושב חוץ ובכל אחד מאלה כאשר הנכס בישראל וכאשר הנכס מחוץ לישראל.

קרא עוד

מתנות בחוק מסמ"ק – תושבי חוץ

מיסוי בינלאומי

מאמר זה הוא ממשיכו של מאמר קודם שעסק בפטור לנדל"ן שניתן במתנה. כאשר הנדל"ן ניתן במתנה לתושב חוץ או כאשר הוא התקבל במתנה מתושב חוץ קיימות לפטור השלכות בזירה הבין לאומית. המאמר בוחן מהן ההשלכות והאם תמיד כדאי לבקש לפטור את העסקה.

קרא עוד

מיסוי מתנות בחוק מס שבח

מיסוי בינלאומי

לפי חוק מס שבח ניתן לתת מקרקעין במתנה שתהיה פטורה ממס. הפטור יחול רק אם המתנה ניתנת לקרוב כפי שהוא מוגדר בחוק. המאמר סוקר את המקרים בהם יחול פטור על מתנה ובין ההיתר בוחן את האפשרות לתת במתנה דירת מגורים לפי סעיף 62 או לפי סעיף 49ב.

קרא עוד