מי כפוף לפטקה?

מרץ 1, 2022בנקאות
Print Friendly, PDF & Email

*שי דובר, רו"ח, **ליאת אייל, עו"ד

 

התקנות הראשונות של פטקה (Foreign Account Tax Compliance Act- FATCA) פורסמו בפברואר 2012. תקנות נוספות פורסמו ב 2013 ושינויים נוספים פורסמו במרץ 2014. אחת ההגדרות הבולטות והחשובות בחוק היא הגדרת FFI (Foreign Financial Institution) ממנה נגזרים החייבים בדיווח.

FFI – מוסד פיננסי זר

הגדרת המוסד הפיננסי הזר היא לב ליבה של הפטקה. כל מי שעונה להגדרה של FFI חייב להרשם ולדווח לרשויות האמריקאיות על חשבונות של US PERSON המנוהלים אצלו או להצהיר שאין כאלו. הדיווח יכול להעשות ישירות ל IRS או דרך המערכת של רשות המסים בישראל.  אלו הם FFI החייבים ברישום ודיווח:

א. מוסד הפקדות Institution depository 

המונח כולל ישות העונה על אחת מאלו:

  1. מקבלת פקדונות כחלק שגרתי מעסקיה.
  2. נותנת בשגרה הלוואות אישיות או משכנתאות.
  3. מוציאה Letter of credit.
  4. מבצעת החלפת כספים.

ב. מוסד למשמרת Custodial institution

ישות השומרת נכסים פיננסיים לטובת אחר כחלק חשוב מעסקיה. מבחן חשוב הוא מהו חלק משמעותי מפעילותה, בד"כ נהוג לראות 20% מהכנסה ברוטו כחלק מהותי.

ג. מוסד השקעות investment institution

מתחלק למספר סוגים:

סוג A

מוסד שעיקר פעילותו:

  1. סחר במכשירים פיננסיים market instruments .money
  2. ניהול תיקי השקעות פרטיים או שיתופיים.
  3. מתן שירותי ניהול, שירותים אדמיניסטרטיביים, או שירותי השקעות לנכסים פיננסיים בשם אדם אחר.
סוג B

ישות שהכנסתה הגולמית העיקרית מגיעה מהשקעה או מסחר בנכסים פיננסיים ומנוהלת על ידי סוג אחר של ישות פיננסית או ישות השקעה מסוג A.

סוג C

מכשירי השקעה שיתופיים, קרנות נאמנות, קרנות השקעה פרטיות, ומכשירים דומים.

ד. חברות ביטוח

כדי שישות תחשב חברת ביטוח הכנסתה ברוטו מביטוח וחוזי תשלומים קבועים (annuity) צריכה לעלות על 50% מהכנסתה הכוללת לאותה שנה. בנוסף, נכסיה הקשורים לעסקי הביטוח צריכים להיות יותר מ 50% מכלל נכסיה בכל זמן במהלך השנה.

ה. חברות החזקה ו Treasury center

  1. חברת החזקה תחשב FFI אם פעילותה העיקרית היא החזקה במניות של חברות שאינן חלק מהקבוצה שלה.
  2. כדי שמחלקת ניהול הסיכונים, Treasury center תחשב FFI היא צריכה להשקיע, לגדר ולהכנס לעסקאות פיננסיות שמטרתן לגדר סיכונים של שער חליפין, שינויי מחיר או שינויי ריבית. בד"כ TC לא תהיה FFI אם מטרת הפעולות האלו היא עבור חברות הקבוצה שלה.

 

***

 

* משרד רואה חשבון שי דובר מעניק ייעוץ ובמידת הצורך מבצע את הדיווח לרשויות המס האמריקאיות, ישירות או דרך מערכת הפטקה של רשות המסים בישראל.

 

 

** ליאת אייל, עו"ד, חברה בלשכת עורכי הדין של ניו-יורק, עבדה מספר שנים במשרד עורכי דין מוביל בניו-יורק. נותנת שירותים משפטיים לבעלי הון, חברות השקעה, נאמנויות וגופים פיננסיים שונים בארץ ובחו"ל.