אז איך הפטקה עובד בעצם?

מרץ 1, 2022בנקאות
Print Friendly, PDF & Email

*שי דובר, רו"ח, **ליאת אייל, עו"ד

בשנת 2010 ממשלת ארה"ב החליטה להילחם בהון השחור בעוצמה ופרסמה לעולם את פטקה (Foreign Account Tax Compliance Act- FATCA). לקח רק זמן קצר עד שעולם הפיננסיים השאנן הבין שהפעם הרשויות האמריקאיות משחקות משחק חדש והן הגיעו במלוא העוצמה לשים סוף לתופעה. לצורך הבנה של הפטקה יש להכיר את המונח FFI (Foreign Financial Institution). המונח מוגדר כדרכם של האמריקאים בצורה מפורטת אולם בתמצית, זהו מוסד פיננסי שאינו אמריקאי. הפטקה מבוססת על שני מרכיבים בסיסיים ופשוטים למדי:

 

  • לישות אמריקאית, US PERSON, קיימת חובה לדווח לIRS בטופס 8938 על נכסים פיננסיים זרים שעולים על סכום של $50,000 בדיווח שמצורף לדוח השנתי. ואולם כפי שפירטנו במאמר קודם בנושא, אזרחי ארה"ב לא מיהרו לדווח ולכן נוסף המרכיב השני והמהפכני.
  • על מוסד פיננסי זר, FFI, לדווח ישירות ל IRS על בעלות אמריקאית בחשבון פיננסי, אבל לא רק. עליו גם לדווח על בעלות של ישות זרה שבה קיימת ישות אמריקאית המחזיקה בעלות משמעותית. מטעמים טכניים נכרתו הסכמים עם מדינות שונות ובהן ישראל. הסכמים אלו, IGA’s,  מאפשרים ל FFI לדווח למדינתם, כלומר ישראל והיא מעבירה את הדיווח ל IRS.

 

PERSON US

אדם אמריקאי הוא כל אחד מאלו:

א. אזרח אמריקאי.

ב. תושב אמריקאי.

ג. שותפות אמריקאית.

ד. חברה אמריקאית.

ה. נאמנות שלבית משפט אמריקאי יש סמכות לפקח על פעילותה.

ו. נאמנות שלאחד המנויים לעיל קרי, US PERSON, יש סמכות לקבל בה החלטות מהותיות.

 

 

FFI הכפוף להסכם ישיר עם ה IRS או המדווח למדינה השנייה, במקרה שלנו ישראל, נחשב מוסד פיננסי משתתף PFFI (Participating Foreign Financial Institution). מוסד פיננסי זר משתתף נדרש לבצע את הפעולות הבאות:

 

  • לערוך זיהוי ובדיקות נאותות לבעלי החשבונות אצלו ולזהות האם יש בין החשבונות כאלו השייכים לאדם אמריקאי.
  • לדווח בכל שנה ל IRS על חשבונות בבעלות אזרחים אמריקאים או בבעלות ישויות שלאמריקאים חזקה משמעותיתי בהם.
  • במקרים בהם יש חשד שהכספים לא דווחו לרשויות המס האמריקאיות על ה FFI לנכות 30% מכל תשלום ממקור אמריקאי כולל מהתמורה ממכירת נכסים (ולא מהרווח).  סעיף זה הוא "המקל". מרגע שמוסד פיננסי נכנס להסכם עם הממשל האמריקאי הוא פועל כשליח שלו. כאשר הוא נדרש, הוא ינכה עבור הממשל 30% מכל תנועה כספית חשודה. עם זאת, הניכוי במקור יחול רק כאשר קיים כאמור חשד שהכספים לא דווחו כחוק וזה יצוץ כאשר תשלום מבוצע ליחיד שלא המציא מידע מספיק כדי להוכיח שאינו PERSON US או לישות שאינה יחיד שלא המציאה מידע מספיק לגבי בעליה ולא הוכיחה שאין בהם PERSON US.

 

 

* משרד רואה חשבון שי דובר מעניק ייעוץ ובמידת הצורך מבצע את הדיווח לרשויות המס האמריקאיות, ישירות או דרך מערכת הפטקה של רשות המסים בישראל.

** ליאת אייל, עו"ד, חברה בלשכת עורכי הדין של ניו-יורק, עבדה מספר שנים במשרד עורכי דין מוביל בניו-יורק. נותנת שירותים משפטיים לבעלי הון, חברות השקעה, נאמנויות וגופים פיננסיים שונים בארץ ובחו"ל.